Hoe kan ik stoppen?

199,00

Beschrijving

Deze werkboeken zijn ontwikkeld om mensen te helpen en te begeleiden in de problemen met hun seksualiteit en hun agressie. Ik raad je ten stelligste aan om eerst te beginnen met de vorige werkboeken alvorens hierin te beginnen. De eerste stappen staan uitvoerig beschreven in ‘Wie ben Ik en waarom ben ik in Behandeling?’, gevolgd door ‘Empathie en Inleving’ en ‘Waarom deed ik het opnieuw?’. Deze werkboeken zijn stevige bouwstenen en fundamenten waarmee je begint met het afbreken en heropbouwen van je afwijkende seksuele gedragingen.

Elk hoofdstuk van dit werkboek bevat taken die je zullen helpen om het materiaal en de praktijk die je leerde te begrijpen en toe te passen. Als je een taak niet begrijpt, vraag het dan onmiddellijk aan je therapeut, bespreek het in je groep als je daar deel van uitmaakt of vraag feedback van een goede betrouwbare vriend. Neem een apart schrift of een notablok waar je je taken inschrijft, maar ook je bedenkingen, je vragen, je voorstellen… Overloop elke taak zorgvuldig met je therapeut.