Evaluatie van volwassen agressors

199,00

Er bestaat geen grotere kunst dan het ondervragen van daders van misdrijven. En toch moeten we vaststellen dat hier zeer weinig over te vinden is. Het is uiteraard een feit dat politiemensen, rechters, psychiaters en iedereen die te maken heeft met mensen die over de schreef gaan, zeer veel verschillende personen en persoonlijkheden voor zich krijgen. Het duurt soms jaren eer we iemand goed beginnen te kennen. En toch is het belangrijk om op zeer korte tijd een zo duidelijk mogelijke analyse te kunnen maken van mensen die we moeten ondervragen om aan waarheidsvinding te doen.
Deze leidraad kan hierbij een heel erg belangrijk hulpmiddel zijn. Het aller belangrijkste is dat u een inzicht krijgt over wie u zelf bent, wat uw beperkingen en uw mogelijkheden zijn, dat u het slachtoffer kent, dat u een zicht heeft op de situatie van het misdrijf en dat u voorbereid bent. Dit professionele werkboek zal u hierbij helpen. U zal er ook gespecialiseerde testen in vinden die u kunnen helpen om de risico-situaties in kaart te brengen.

Beschrijving

Dit werkdocument is een evaluatiemodel ontwikkeld op basis van uitgebreide onderzoeken. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit document gebruikt werd door klinische onderzoekers, maar tegenwoordig is het meer en meer bestemd voor politiediensten, approbatieofficieren, gevangenis deskundigen, ziekenhuizen en therapeuten. Het is ontwikkeld om de cliënt (beschuldigde of verdachte) te volgen doorheen het systeem door middel van kopijen die in hun dossier bewaard worden. Deze nota’s kunnen gebruikt worden voor rechtbanken, sociale diensten en deskundigen die met de misbruiker geconfronteerd worden.

Dit evaluatieproces is vaak de eerste gelegenheid voor de cliënt om met een professioneel te praten over de misdaden die hij heeft gepleegd. De interviewer wordt aangemoedigd om deze evaluatie niet alleen te zien als een middel om de cliënt te identificeren en informatie te verzamelen, maar ook als een gelegenheid om een stevige werkbasis te leggen voor interventies in de toekomst.