Empathie en Inleving

199,00

Dit werkboek, samen met verschillende andere werkboeken, is ontwikkeld om mensen die seksuele gedragsproblemen hebben, te helpen. We raden je ten stelligste aan om eerst het werkboek: “Wie ben ik en waarom ben ik in therapie”, door te werken, gevolgd door “Waarom deed ik het opnieuw” en “Hoe kan ik stoppen?”, alvorens aan dit werkboek te beginnen.

Deze werkboeken zullen je helpen om te begrijpen waarom je zoveel leed aanrichtte en hoe je ermee moet stoppen. Terwijl dit werkboek over empathie en medeleven je begeleiden om positieve gewoontes en gedragingen tegenover anderen te helpen ontwikkelen. Alvorens je kan beginnen werken aan empatische vermogens, is het van belang te begrijpen waarom je mensen seksueel misbruikt en hoe je dit verwoestende gedrag kan stoppen. Proberen om empathie te ontwikkelen terwijl je fantaseert over verkrachtingen, kindermisbruik, of andere vormen van seksueel ontoelaatbaar gedrag, is gewoonweg onmogelijk!

Beschrijving

Dit is een werkboek over Empathie. Empathie betekent dat je je kan inleven en invoelen hoe anderen zich voelen. Het is een heel sterke humane vaardigheid die het leven zoveel meer inhoud geeft.

Mensen die kinderen misbruiken, zijn mensen die zichzelf ontzettend leeg voelen van binnen. Niets geeft zo’n naar gevoel dan die enorme leegt binnenin. Het goede nieuws is dat je empathie kan ontwikkelen, zelfs al heb je het gevoel dat je zoiets nooit eerder in je leven hebt gevoeld. Je kan dus ook leren hoe je op een medelevende manier kan reageren, zelfs al heb je anderen ernstig leed bezorgd in je leven, zowel op fysiek vlak als op emotioneel vlak of doordat je ze seksueel misbruikt hebt! In dit boek gaan we discuteren over empathie. Niemand is volledig empathisch en gevoelig over de hele lijn.

Empathie kan dus aangeleerd worden, maar om je dit gevoel eigen te maken, moet je bereid zijn te oefenen. Zelfs mensen met een hoog ontwikkeld gevoel voor inleving moeten dat veelvuldig blijven gebruiken. Dit werkboek voorziet je met veel mogelijkheden om empathie in de praktijk te oefenen. Indien het te moeilijk is om dit op eigen houtje te doen, zoek dan een therapeut met wie je aan dit werkboek kan werken. Het zal niet enkel een verrijking zijn voor jezelf, maar voor de hele maatschappij.