Let’s Talk About It

In zijn oude glorie herstellen, creëren, respecteren, nieuw leven inblazen… voor sommige mensen is het een passie om van de wereld een mooiere plaats om leven te maken.

Of het nu om het herstellen van de gebroken mens en zijn gehavende psyche gaat of om het weer in ere herstellen van zijn prachtige kunnen in de creatie van een kasteel, een kunstwerk, een schilderij, een eigen boek schrijven, ambachtelijke creaties… beiden vragen passie, inleving, respect, oog voor schoonheid, doorzetting, moed en het geloof in het kunnen van de mens.


Dat brengt ons bij de eerste tekenen van beschaving: schrijven, tekenen en alles wat bij het ambachtelijke creëren hoort. Maar evengoed en bovenal, het terug in contact brengen van de mens met zichzelf en zijn eindeloze wijsheid.

Onze vereniging ICMA²C wil zich naast de therapeutische inzet nu ook verder toeleggen op het opnieuw tot leven brengen van het oorspronkelijke kunnen van de mens. Altijd met het oog op herstel. Wij doen dit onder andere ook door mensen weer in contact te brengen met zichzelf door het leren schrijven van een eigen boek, het op schrift zetten van zijn diepe zielenroerselen, zijn gekoesterde fantasieën, zijn wil tot delen met anderen, zijn bijdrage tot het verrijken van onze maatschappij.

Er zijn vele manieren van communiceren. Vincent Van Gogh, Rubens, Van Eyck… communiceerden door middel van hun prachtige schilderijen. Godin, Avi Keenan, Louise Bourgeois, Begga d’Haese, Constant Permeke… brachten hun passie over via hun beeldhouwkunst.

Het eerste zo noodzakelijke is om te praten. Communiceren over soms pijnlijke onderwerpen is soms moeilijk. Daar staat “Let’s talk about it” voor. Manieren vinden om onszelf te begrijpen. De gepaste informatie lezen. De juiste woorden vinden die de sleutel zijn om de poort naar je eigen gedachten en gevoelens te openen.

Het is niet moeilijk. Eigenlijk is het gemakkelijk. ‘Let’s talk about it’, kan dat kleine Lichtje zijn dat je nodig hebt om je weg te vinden uit de verwarring en dat je kan leiden naar het leven waar je altijd van gedroomd hebt.